ГРАФИК за провеждане на изпити на ученици в самостоятелна и дневна форма на обучение, юни/юли 2019г.

  ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА И ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, ИЗПИТНА СЕСИЯ ЮНИ/ЮЛИ 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА»    

/за изтегляне»/download