Госпожа Цветана Костова бе удостоена със „Специален приз за особени заслуги за запазването и развитието на руския език в България“