В СУ „Д-р Петър Берон“ – Свиленград раздадоха дипломите на абитуриентите, простиха се със знамената