Вътрешноучилищен турнир по футбол, във връзка с патронния празник на училището, между учениците от 3. и 4. класове.

Първо място при третите класове завоюва отборът на 3.а клас, а при четвъртите – 4.а клас.
Благодарим на децата за спортменската игра!