Вътрешноучилищен турнир по волейбол, във връзка с патронния празник на училището, между учениците от 8. и 10. класове