Във волейболен турнир между учениците на СУ „Д-р Петър Берон“ и ПГССИ „Христо Ботев“- VIII- X , клас нашите ученици се представиха достойно