Важно! Информация за зрелостниците и техните родители за задълженията на зрелостниците за здравно осигуряване

Абитуриентите плащат сами здравните си вноски

Съвместни действия за превенция проявлението на риск „Недеклариране и невнасяне на здравни вноски от задължените лица в България”, в частност на завършващите средно образование ученици

Линк към видеоматериала:

https://drive.google.com/file/d/18KlndVJbDFRJe8LeWjPUZPdig_B_g4x_/view

Информация за зрелостниците и техните родители за задълженията на зрелостниците за здравно осигуряване (Приложение 1)

Изтеглете Приложение 1