Месечни отчети за касово изпълнение на СЕС /ЦОУП/

Отчет за декември 2017г. за касово изпълнение на СЕС – Подобряване качеството на образованието, чрез въвеждане на целодневното обучение  BG051PO001-3.1.06 »

Публикуван на: 11.01.2018 @ 14:23:05

Отчет за ноември 2017г. за касово изпълнение на СЕС – Подобряване качеството на образованието, чрез въвеждане на целодневното обучение  BG051PO001-3.1.06 »

Публикуван на: 08.12.2017 @ 15:12:36


Отчет за октомври 2017г. за касово изпълнение на СЕС – Подобряване качеството на образованието, чрез въвеждане на целодневното обучение  BG051PO001-3.1.06 »

Публикуван на: 02.11.2017 @ 10:36:36


Отчет за септември 2017г. за касово изпълнение на СЕС – Подобряване качеството на образованието, чрез въвеждане на целодневното обучение  BG051PO001-3.1.06 »

Публикуван на: 10.10.2017 @ 14:29:02


Отчет за август 2017г. за касово изпълнение на СЕС – Подобряване качеството на образованието, чрез въвеждане на целодневното обучение  BG051PO001-3.1.06 »

 

Публикуван на: 11.09.2017 @ 10:36:23


Отчет за юли 2017г. за касово изпълнение на СЕС – Подобряване качеството на образованието, чрез въвеждане на целодневното обучение  BG051PO001-3.1.06 »

Публикуван на: 07.08.2017 @ 11:27:04


 

Отчет за юни 2017г. за касово изпълнение на СЕС – Подобряване качеството на образованието, чрез въвеждане на целодневното обучение  BG051PO001-3.1.06 »

Публикуван на: 17.07.2017 @ 10:17:12 


Отчет за февруари2017г. за касово изпълнение на СЕС – Подобряване качеството на образованието, чрез въвеждане на целодневното обучение  BG051PO001-3.1.06 »

Публикуван на: 21.03.2017 @ 11:32:52 


 Отчет за януари 2017г. за касово изпълнение на СЕС – Подобряване качеството на образованието, чрез въвеждане на целодневното обучение  BG051PO001-3.1.06 »

Публикуван на: 13.02.2017 @ 10:49:12