Месечни отчети за касово изпълнение на СЕС /“Твоят час“/

 Отчет за декември 2017г. за касово изпълнение на СЕС -“Твоят час – фаза 1” BG05M2OP001-2.004-0004»

Публикуван на: 11.01.2018 @ 11:27:53


 Отчет за ноември 2017г. за касово изпълнение на СЕС -“Твоят час – фаза 1” BG05M2OP001-2.004-0004»

Публикуван на: 08.12.2017 @ 15:26:21


 Отчет за октомври 2017г. за касово изпълнение на СЕС -“Твоят час – фаза 1” BG05M2OP001-2.004-0004»

Публикуван на: 02.11.2017 @ 11:22:23


 Отчет за септември 2017г. за касово изпълнение на СЕС -“Твоят час – фаза 1” BG05M2OP001-2.004-0004»

Публикуван на: 10.10.2017 @ 14:48:04


Отчет за август 2017г. за касово изпълнение на СЕС -“Твоят час – фаза 1” BG05M2OP001-2.004-0004»

Публикуван на: 11.09.2017 @ 13:42:23


Отчет за юли 2017г. за касово изпълнение на СЕС -“Твоят час – фаза 1” BG05M2OP001-2.004-0004»

Публикуван на: 07.08.2017 @ 11:28:29

Отчет за юни 2017г. за касово изпълнение на СЕС -“Твоят час – фаза 1” BG05M2OP001-2.004-0004»

Публикуван на: 17.07.2017 @ 10:13:20


Отчет за май 2017г. за касово изпълнение на СЕС -“Твоят час – фаза 1” BG05M2OP001-2.004-0004»

Публикуван на: 20.06.2017 @ 13:43:30


Отчет за април 2017г. за касово изпълнение на СЕС -“Твоят час – фаза 1” BG05M2OP001-2.004-0004»

Публикуван на: 26.05.2017 @ 11:16:02


  Отчет за март 2017г. за касово изпълнение на СЕС -“Твоят час – фаза 1” BG05M2OP001-2.004-0004»

Публикуван на: 25.04.2017 @ 14:06:24


Отчет за февруари 2017г. за касово изпълнение на СЕС -“Твоят час – фаза 1” BG05M2OP001-2.004-0004»

Публикуван на: 21.03.2017 @ 13:17:43


Отчет за януари 2017г. за касово изпълнение на СЕС -“Твоят час – фаза 1” BG05M2OP001-2.004-0004»

Публикуван на: 13.02.2017 @ 10:34:12