Месечни отчети за касово изпълнение на СЕС /Подкрепа за достъп/

Отчет за декември  2017г. за касово изпълнение на СЕС –“Подкрепа за равен достъп и личностно развитие” BG05M2OP001-3.003-0001»

Публикуван на: 11.01.2018 @ 14:25:44


Отчет за ноември  2017г. за касово изпълнение на СЕС –“Подкрепа за равен достъп и личностно развитие” BG05M2OP001-3.003-0001»

Публикуван на: 08.12.2017 @ 15:23:04


Отчет за октомври  2017г. за касово изпълнение на СЕС –“Подкрепа за равен достъп и личностно развитие” BG05M2OP001-3.003-0001»

Публикуван на: 02.11.2017 @ 11:51:22


 Отчет за септември  2017г. за касово изпълнение на СЕС –“Подкрепа за равен достъп и личностно развитие” BG05M2OP001-3.003-0001»

Публикуван на: 10.10.2017 @ 14:44:42


 Отчет за август  2017г. за касово изпълнение на СЕС –“Подкрепа за равен достъп и личностно развитие” BG05M2OP001-3.003-0001»

Публикуван на: 11.09.2017 @ 13:28:24


 

 Отчет за юли 2017г. за касово изпълнение на СЕС –“Подкрепа за равен достъп и личностно развитие” BG05M2OP001-3.003-0001»

Публикуван на: 07.08.2017 @ 11:26:13


 Отчет за юни 2017г. за касово изпълнение на СЕС – “Подкрепа за равен достъп и личностно развитие” BG05M2OP001-3.003-0001»

Публикуван на: 17.07.2017 @ 10:06:15


Отчет за май 2017г. за касово изпълнение на СЕС –  “Подкрепа за равен достъп и личностно развитие” BG05M2OP001-3.003-0001»

Публикуван на: 20.06.2017 @ 13:20:11


Отчет за април 2017г. за касово изпълнение на СЕС –“Подкрепа за равен достъп и личностно развитие” BG05M2OP001-3.003-0001»

Публикуван на: 26.05.2017 @ 11:09:32


Отчет за март 2017г. за касово изпълнение на СЕС –“Подкрепа за равен достъп и личностно развитие” BG05M2OP001-3.003-0001»

Публикуван на: 25.04.2017 @ 13:05:22


Отчет за февруари 2017г. за касово изпълнение на СЕС –“Подкрепа за равен достъп и личностно развитие” BG05M2OP001-3.003-0001»

Публикуван на: 21.03.2017 @ 12:50:29


Отчет за януари 2017г. за касово изпълнение на СЕС –“Подкрепа за равен достъп и личностно развитие” BG05M2OP001-3.003-0001»

Публикуван на: 13.02.2017 @ 10:29:15