Месечни отчети за касово изпълнение на СЕС /“Фабрика за мечти“/

Отчет за декември 2017г. за касово изпълнение на СЕС “Фабрика за детски мечти” BG05M2OP001-3.002-0091»

Публикуван на: 11.01.2018 @ 14:23:12


Отчет за ноември 2017г. за касово изпълнение на СЕС “Фабрика за детски мечти” BG05M2OP001-3.002-0091»

Публикуван на: 08.12.2017 @ 15:17:45


Отчет за октомври 2017г. за касово изпълнение на СЕС “Фабрика за детски мечти” BG05M2OP001-3.002-0091»

Публикуван на: 02.11.2017 @ 10:48:19


Отчет за септември 2017г. за касово изпълнение на СЕС “Фабрика за детски мечти” BG05M2OP001-3.002-0091»

Публикуван на: 10.10.2017 @ 14:36:51


Отчет за август 2017г. за касово изпълнение на СЕС “Фабрика за детски мечти” BG05M2OP001-3.002-0091»

Публикуван на: 11.09.2017 @ 10:45:42


Отчет за юли 2017г. за касово изпълнение на СЕС “Фабрика за детски мечти” BG05M2OP001-3.002-0091»

Публикуван на: 07.08.2017 @ 11:25:10


Отчет за юни 2017г. за касово изпълнение на СЕС “Фабрика за детски мечти” BG05M2OP001-3.002-0091»

Публикуван на: 17.07.2017 @ 10:05:09


 

Отчет за май 2017г. за касово изпълнение на СЕС “Фабрика за детски мечти” BG05M2OP001-3.002-0091»

Публикуван на: 20.06.2017 @ 13:13:15


Отчет за април 2017г. за касово изпълнение на СЕС “Фабрика за детски мечти” BG05M2OP001-3.002-0091»

Публикуван на: 26.05.2017 @ 11:02:25


Отчет за март 2017г. за касово изпълнение на СЕС – “Фабрика за детски мечти” BG05M2OP001-3.002-0091»

Публикуван на: 25.04.2017 @ 13:20:13


 Отчет за февруари2017г. за касово изпълнение на СЕС“Фабрика за детски мечти” BG05M2OP001-3.002-0091»

Публикуван на: 21.03.2017 @ 11:40:01 


Отчет за януари 2017г. за касово изпълнение на СЕС – “Фабрика за детски мечти” BG05M2OP001-3.002-0091»

Публикуван на: 13.02.2017 @ 14:19:15