Бюджет 2017, 2016, 2015, 2014г.
 


ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ІV-то ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017г.»

budjetБюджет на СОУ „Д-р Петър Берон“ – Свиленград за  2016  година       / за изтегляне/

БюджетСБОРЕН ОТЧЕТ  ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ А БЮДЖЕТА И ИБСФ С НАТРУПВАНЕ ОТ 01.01.2015г. ДО 31.12.2015г.

СБОРЕН ОТЧЕТ  ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ А БЮДЖЕТА И ИБСФ С НАТРУПВАНЕ ОТ 01.01.2015г. ДО 30.09.2015г.

Отчет за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2015 година

budjetБюджет на СОУ „Д-р Петър Берон“ – Свиленград за  2015  година

 budjet

Бюджет на СОУ „Д-р Петър Берон“ – Свиленград за  2014 година 

1 2 3 4 5 6 7 8