Бюджет и отчет

§ Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета и СЕС за 2022г.

§Януари

месечни отчети

§ Юли

месечни отчети

§Февруари

месечни отчети

§ Август

месечни отчети

§Март

месечни отчети

Септември

месечни отчети

§Април

месечни отчети

Октомври

месечни отчети

§Май

месечни отчети

Ноември

месечни отчети

§Юни

месечни отчети

Декември

месечни отчети

БЮДЖЕТ 2022г.» Бюджет


⇒ ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК  ЗА І-во ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022г.» 


⇒ ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК  ЗА ІI-ро ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022г.»


 

1 2 3 4 5 6

Бюджет 2021