Бюджет и отчет 2022

§ Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета и СЕС за 2022г.

§Януари

месечни отчети

§ Юли

месечни отчети

§Февруари

месечни отчети

§ Август

месечни отчети

§Март

месечни отчети

§Септември

месечни отчети

§Април

месечни отчети

§ Октомври

месечни отчети

§Май

месечни отчети

§ Ноември

месечни отчети

§Юни

месечни отчети

§Декември

месечни отчети

БЮДЖЕТ 2022г.» Бюджет


⇒ ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК  ЗА ІV-то ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022г.»IV тримесечие


⇒ ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК  ЗА ІII-то ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022г.»III тримесечие


⇒ ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК  ЗА ІI-ро ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022г.»II тримесечие


⇒ ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК  ЗА І-во ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022г.»I тримесечие

1 2 3 4 5 6 7 8

Бюджет 2021