Бероновци се обучаваха по проект за равнопоставеност

    10354139_742202672526403_7971632510165745996_n Група от 15- и 16- годишни ученици от СОУ „Д-р Петър Берон” се обучаваха по проект „Толерантност и равнопоставеност”.
     Проект „Толерантност и равнопоставеност“ се финансира в рамките на програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.
    Целта на проекта да се формират у младежите позиции за отстояване на здравословни, равнопоставени и толерантни връзки, като се повиши информираността им за самооценка в бъдещи взаимоотношения. Участниците в групата преценяват, че заниманията са били изключително интересни и полезни.
    Работата по проекта стартира на 22.10.2014г., последното занятие бе проведено на 19.11.2014г. в Центъра по проблеми на детската личност. На участниците в групата бяха връчени сертификати.

1013641_742202982526372_4900585885215307832_n

1610842_742202709193066_3697458175989699901_n