Арт терапиите като извор на положителни емоции

През настоящата 2020//2021 учебна година в училището с учениците от I  до VIII  работят двама квалифицирани психолози – Пламен Василев и Галина Янева. Те помагат децата да се справят с негативни чувства и преживявания, да разкрият творческия си потенциал, да придобият умения за работа в екип и др.

През тази година Пламен Василев поде инициативата за творчески занимания на децата като средство за справяне със стреса – рисуване с пръсти, върху брашно, изработване на мартеници и др. Той стартира и програма по „Хлеботерапия“, насочена към учениците от начален етап. „Освен като средство за сплотяване на общността  хлеботерапията дава възможност на децата да изразят по един социално приемлив начин свои негативни чувства и преживявания, развива фината моторика, създава положителни емоции, запознава младото поколение с изконните български традиции, свързани със замесването и изпичането на насъщния“, сподели Пламен Василев.

Ръководството на СУ „Д-р Петър Берон“ има амбицията да утвърди програмата по хлеботерапия като основна част от политиката за превенция на девиантното поведение в училище. Занятията се провеждат периодично и са посещавани с огромен интерес от страна на подрастващите, а в близко бъдеще предстои изграждането и оборудването на самостоятелен кабинет „Хлеботерапия“ в сградата на учебното заведение.

 Със съдействието на психолога Галина Янева бяха проведени арт терапевтични занимания с ученици  чрез различни интересни и занимателни техники. „Това дава възможност на децата  да проявят своята креативност и въображение – каза Галина Янева. – Освен това  общуването в група и невербално изразяване на емоции е изключително полезно за тях.“

към е-вестник „Искра Беронова“