Приготвяне и доставка на храна в готов за консумация вид, индивидуално опакована – тип „Закуска”, за учениците от I до IV клас на СУ „Д-р Петър Берон”, гр. Свиленград, през учебната 2020-2021г.

Публикувано на 17.09.2020 @ 16:05:22

Публикувано на 19.08.2020 @ 15:44:02

Публикувано на 12. 06.2020@14:40:21

Публикувано на 12. 06.2020@15:20:02

Публикувано на 12. 06.2020@15:30:23

Публикувано на 12. 06.2020@15:35:12

Публикувано на 12. 06.2020@15:40:05